Coach 24

Utbildning för framtida arbetare!

Målet med Coach24 är att anpassa, effektivisera och förbereda framtida arbetare så mycket som möjligt inför vad som förväntas i arbetslivet.
Man får en ram om hur en arbetsdag skall se ut för varje arbetare, oavsett yrke. Anpassa sig efter läge, tid, plats och ge bästa möjliga effekt.
Jobba med arbetsmoral samt skapa glädje och trivsel på arbetsplatsen. Man studerar och lär av olika beprövade arbetssätt/metoder från andra länder.
Vi tar det bästa från alla välfungerande arbetssätt och anpassar dem till svenska förhållanden.

Kontakta oss på 0703-35 80 60 för ytterligare information.

HELHETSLÖSNINGAR

BÄTTRE EKONOMI

KVALITET

KOMPETENS

HÅLLBARHET

MILJÖ, ERGONOMI

DESIGN

BÄTTRE UTVECKLING

 

 

Kursinnehåll: 

 • Social kompetens
 • Arbetskompetens
 • Energi
 • Livskvalitet
 • Skicklighet
 • Ordning
 • Besparingar
 • Säkerheten
 • Arbetstrivsel
 • Arbetspraktik
 • Miljö
 • Uppfostran i hemmet
 • Design, estetik
 • Vision
 • Företagets utgifter och policy

Vi vänder oss till: 

 • Företag
 • Kommuner
 • Arbetsförmedlingen
 • Nyföretagare
 • Skolor - elever
 • Arbetsledare
 • Jobbsökande
 • Nyinflyttade
 • Människor som behöver personlig utveckling